განკითხვის დღის ალგორითმი


წელს განკითხვის დღე ხუთშაბათსაა.

დიდი ვერაფერი ინფორმაციაა ხომ? ან რომელ ხუთშაბათს ან რა განკითხვის დღე ან წელს რატომ? იცოდით რომ ყოველ წელს 4 აპრილი (4/4), 6 ივნისი (6/6), 8 აგვისტო (8/8), 10 ოქტომბერი (10/10) და 12 დეკემბერი (12/12) ერთი და იგივე დღეს უწევს? იგივე დღეა თებერვლის ბოლო დღეც (28 ან 29 თებერვალი), 9 მაისიც (9/5) და 5 სექტემბერიც (5/9), 11 ივლისიც (11/7) და 7 ნოემბერიც (7/11).

ჰოდა, ამდენი ხნის შემდეგ, აქ იმის სათქმელად შემოვედი რომ წელს ხუთშაბათობით გვემხობა სამყარო თავზე.